×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
PEN - Svensk språkstrid

Arkiverat evenemang:

Svensk språkstrid – ett samtal om ordens betydelse


torsdag 11 oktober 2018
Foajé 3 • Fri Entré


Det politiska språket är i förändring. Centrala begrepp som yttrandefrihet och medborgarskap laddas med nya betydelser under trycket från olika ideologiska utgångspunkter. 

När orden får nya innebörder förändras vårt sätt att betrakta samhället. i skuggan av terrorismen har till exempel säkerhet i vissa sammanhang blivit liktydigt med övervakning. I slutändan motiveras alla övergrepp med ord som omsorgsfullt laddats med underförstådda meningar. 

Går det att vända den här utvecklingen och i stället vidga de politiska begreppen i en mer öppen riktning? Välkomna till ett samtal om hur vi ska förstå det som händer med orden.

Medverkande:

Thomas Olsson, advokat
Balsam Karam, författare
Kristina Lindquist, kritiker och kulturjournalist

Samtalsledare: Per Wirtén

Under kvällen läser den palestinska poeten och fristadsförfattaren Sahar Mousa egna texter på arabiska. Robert Fux läser dem på svenska.


Ett samarbete mellan Svenska PEN och Kulturhuset Stadsteatern.

Forum/DebattFri entré