En del av Stockholms stad

VD har ordet

Benny Fredriksson är utbildad vid Statens scenskola i Stockholm 1979-1982 och har sedan dess varit verksam både som skådespelare och regissör, bl.a. på Kungliga Operan, Göteborgs stadsteater, Riksteatern, Drottningholmsteatern och Stockholms stadsteater. Han var konstnärlig ledare för Parkteatern och ensemblechef på Stockholms stadsteater innan han blev VD/Teaterchef för Stockholms stadsteater 1 mars 2002. Sedan 1 juli 2013 driver bolaget verksamheten Kulturhuset Stadsteatern.
Styrelseuppdrag: Sveriges Television, Svensk Scenkonst, Stiftelsen Nobel Center, Nationaltheatret i Oslo. Dessutom ordförande i Scensverige, Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond och Stockholms Förvaltnings- och bolagschefsförening.


VD-kommentar från årsredovisningen 2016:

En långsiktig väg framåt

2016 var ett år som för Kulturhuset Stadsteatern mycket präglades av förändring, val och prioriteringar. Förutom den fantastiska mängd föreställningar, utställningar, debatter och andra publika möten vi genomfört, har vi internt implementerat en helt ny, decentraliserad kulturorganisation som innebär större egenansvar och därmed snabbare beslutsvägar inom de olika avdelningarna och verksamheterna. Vi har gjort satsningar och startat nya verksamhetsdelar som kommer att sänka trösklarna för många besökare. Vi har inlett den omfattande renovering som bytet av glasfasaden på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg innebär, och som genom minskat värmeläckage kommer att bidra till ett bättre klimat för våra besökare – både i huset och i ett globalt perspektiv.

Mångfald av röster

Även världen och inte minst Europa är i en förändringarnas tid. En tid som präglas av såväl gränslös globalisering som av växande nynationalism, stängda gränser och fortsatta konflikter, där många hamnar i kläm. Skillnaderna fortsätter att öka i samhället mellan dem som har och dem som inte har, mellan dem som får komma in och dem som på olika sätt befinner sig i utanförskap. Inte minst kulturen kan och ska vara en motkraft i denna utveckling, med dess kärna av inlevelse och empati som nödvändiga redskap. Det handlar om att ta vara på den fantastiska mångfald av röster och erfarenheter som finns i samhället. En gemensam väv av berättelser, upplevelser och minnen kan mer än något annat stävja känslan av utanförskap och bilda det kitt som över alla gränser binder människor samman. Ge en känsla av tillhörighet. För att kulturen ska lyckas måste vi alla, medvetet och aktivt, arbeta med att inkludera, öppna upp och ge plats. Möjliggöra möten.

Satsning på bredd

Som Sveriges största kulturinstitution har Kulturhuset Stadsteatern här ett stort ansvar. Vi har kraften att påverka många människors vardag, och vi har ett tydligt och demokratiskt uppdrag att vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten och den konstnärliga friheten som grund. Flera av de satsningar som gjorts under året har i linje med detta handlat om att bredda verksamheten så att vi når fler, både i innerstaden och i ytterstaden, med särskilt fokus på människor i de grupper som idag sällan tar del av den, och på barn och unga – våra framtida vuxna.

Premiär för Vällingby

Bland allt vi gjort under året är jag särskilt glad och stolt över att vi öppnat det helt nya Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby, i den k-märkta lokalen Trappan. Den främsta målgruppen här är unga och unga vuxna, mellan 15 och 25 år, och verksamheten har sedan invigningen i februari 2016 starkt präglats av lokal förankring, konstnärlighet och delaktighet. Etableringen i Vällingby är, liksom barn- och ungdomsscenen i Skärholmen, mycket viktig som en del i att nå människor som idag sällan tar del av verksamheten. Det gäller även den stärkta lokala närvaron i Stockholms övriga ytterstadsområden, bland annat genom Kretsteatern, som invigdes i december. Kretsteatern var under 20 år Stockholms turnéteater – den allra första premiären ägde rum i Gubbängens folkskola i oktober 1956. Första nya premiären 2017 blir på Fanfaren i Farsta.

Biblioteken stärks

I ett demokratiperspektiv är även läsfrämjande och läslust centralt. Det gäller alla åldrar, men särskilt bland de yngre. Vi har under året satsat på våra unika profilbibliotek genom en ombyggnation där de tre vuxenbiblioteken samlas i ett enda rum med ny och anpassad inredning. En extra satsning görs på TioTretton, vårt bibliotek för tio-till-trettonåringar, den brytningsålder då det kanske är som allra viktigast att man verkligen känner sig välkommen. Där kommer den kreativa miljön stärkas, fler bokhyllor finnas och ett scenutrymme för identitetslekar, rörelse och film skapas.

Plats för reflektion

När vi i framtiden ser tillbaka på vår tid, kommer vi kanske se den som en enda stor och gemensam brytningsålder, som precis som för tio-till-trettonåringarna utgjorde vändpunkten mellan ett före och ett efter. När nu alla förändringar och val genomförs är det viktigt att det görs med eftertanke. Att vi kommer ihåg vår historia och behåller lodet bakåt så vi vet var ifrån vi kommer. Bara så kan vi hitta en hållbar och långsiktig väg framåt. Det vi behöver idag är därför platser för reflektion och analys. Platser där det finns tid och rum för tanken att växa, så att den kan förklara världen precis så komplex, rörig och stor som den är. Platser för samtal, kreativitet, insikter och möten – väntade och oväntade. Där humanistiska värderingar är en självklarhet. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en sådan plats och måste vara en sådan plats. Vi ska inte förenkla, vi ska komplicera, vara krångliga, roliga, svåra, lätta, och vi ska ge tid. Vi ska fortsätta vara Kulturhuset Stadsteatern, helt enkelt. En plats för alla.

Stockholm den 14 mars 2017
Benny Fredriksson, VD

Benny Fredriksson - VD, Kulturhuset Stadsteatern