×
En del av Stockholms stad
Musik
Ida Kelarová
Ida Kelarová

Arkiverat evenemang:

Roma Festival 2017


23 september - 24 september 2017
Foajé 3 • Fri Entré


För sjätte året i rad presenterar Re:Orient och SIRF en festival som lyfter fram den romska kulturen med musik, film och samtal.

Filmerna inom programmet visas 16, 17, 25 och 26 september. Läs mer om filmprogrammet nedan.

Musik, workshops och samtalsprogrammet sker 23–24 september. Till denna del av programmet är det fri entré.

lördag 23 september

WORKSHOP
CELEBRATION WITH ROMA-SONGS
Kl. 13–17

Romsk-Tjeckiska sångerskan Ida Kelarová har under flera decennier arbetat pedagogiskt och socialt med sången som verktyg. Hon har bildat en musikskola och utarbetat en egen metodik som mycket handlar om det egna uttrycket och att öppna upp kroppen, snarare än att sjunga fint och rätt. Att sjunga är att finna vägen in till ens egna inre röst och känslovärld. Under denna dags workshop kan ni pröva på Ida Kelarovás metodik genom romska sånger.
Plats anges vid anmälan.
För anmälan se www.reorient.se/romafestival2017 

SAMTAL
THE ROMANI MUSIC OF THE BALKANS
FOAJÉ 3, Kl. 14.30–15

Brooklynbaserade Eva Salina är en välrenommerad sångerska, tolkare och lärare i traditionell och traditionsbaserad Balkanmusik. Hon har vigt sitt liv åt att fördjupa sig i den östeuropeisk musiktraditionen. Här kommer hon berätta om sitt utforskande och inte minst om de starka romska kvinnliga sångerskornas texter.

KONSERT
EVA SALINA & PETER STAN
Foajé 3, Kl. 15–16

I direkt anslutning till ovan nämnda samtal ger Eva Salina och Peter Stan en konsert. Med sin fullödiga röst tar Eva Salina sig enkelt genom det intrikata och krävande uttrycket som ligger inneboende i romska sånger. Hon sammanflätar traditionen med egna tolkningar. Till sin hjälp har hon den serbisk/rumänska dragspelaren Peter Stan, känd för sin lekfullhet och uppfinningsrikedom såväl som för sina närvarande, intuitiva improvisationer. Tillsammans har de två en stark musikalisk vänskap. Mångfalden i deras kreativa professionella karriärer och kärleken till romsk balkanmusik, skapar en välkomnande plats där glädje och sorg samexisterar. Sorgliga ballader och glädjefyllda sånger tar med lyssnarna på en resa som kapslar in vardagens komplexitet.


Eva Salina & Peter Stan, foto: Deborah Feingold

Den senaste tiden har deras samarbete fokuserat arvet av kraftfulla kvinnliga röster inom den romska musiken. Med ömhet, passion och engagemang håller Eva och Peter dessa starka kvinnoröster från tidigare generationer levande.

SAMTAL
ETT NATIONELLT CENTRUM FÖR ROMSKA FRÅGOR
FOAJÉ 3, Kl. 16.15–17

Denna höst utreder regeringen behovet och formen för ett nationell centrum för romska frågor. År av diskriminering och förtryck  påverkar än i dag många romers möjligheter att vara en del av befintliga strukturer, som till exempel tillgång till bostad, utbildning, arbetsmarknad, socialtjänst och hälso-och sjukvård. De åtgärder som hittills vidtagits har inte varit tillräckliga för att komma till rätta med den diskriminering och de kränkningar som alltjämt drabbar romer. Hur kan arbetet att bryta dessa mönster bäst förstärkas och situationen förändras? Vad har språket och kulturen för roll i stärka romers mänskliga rättigheter?
Samtal mellan regeringens utredare Charlotta Wickman och Diana Nyman från Kommissionen mot Antiziganism.

söndag 24 september

KONSERT
IDA KELAROVÁ
FOAJÉ 3, Kl. 14.30–15.30

Med stark karisma och en djup, bluesig röst skapar Ida Kelarova tillsammans med hennes musiker en alldeles speciell närvaro. Romska harmonier blandas med latinamerikanska rytmer.

Uppvuxen med en tjeckisk och en romsk förälder var var Ida och hennes syster Iva, som också är en välkänd musiker, omgivna av musik, upptagna från tidigaste ålder av att sjunga.  Ingen i familjen pratade dock någonsin om deras romska rötter eller på språket romani. Bristen blev till en del av engagemanget i Ida Kelarovas sökande som vuxen efter den kulturskatt hon vill ge plats och status. I dag är Ida Kelarova en stark förespråkare för romsk kultur och för dess plats i så väl Tjeckiens som ett internationellt kulturliv.

SAMTAL
Bakom rubrikerna om romska EU-medborgare - diskriminering hemma och i Sverige
FOAJÉ 3, KL. 15.45–17

Har de romska tiggarna från Östeuropa fått det bättre hemma? Ser vi färre tiggare i Sverige, och beror det i så fall på den svenska regeringens samarbete med Rumänien, som regeringsföreträdare hävdar?

Gina Ionescu, rom från Rumänien, är tillbaka på Roma-festivalen för andra året i rad tillsammans med Erika Oldberg, som skrivit boken om hennes liv. Nu för att tala om vad som hänt under det år som gått sedan boken om hennes liv kom ut för ett år sedan, om hur polis väcker henne och hennes vänner om nätterna, om hur de upplever att myndigheterna jagar dem, om hur folk inte längre ger pengar i muggen och om hur svårt det är att få ett jobb, både i Rumänien och i Sverige.

Gina Ionescu presenterar också, tillsammans med Johanna Westeson, jurist hos Amnesty International, och Erika Oldberg, det gemensamma utredningsarbete de tre nyligen påbörjat med att för Amnesty Internationals räkning kartlägga vilka kränkningar gruppen utsatta romska EU-medborgare utsätts för i Sverige.
Amnesty Internationals granskning ska resultera i en rapport, som ska sätta ljuset på hur deras grundläggande rättigheter enligt folkrätten kränks.

Deltagare: Gina Ionescu (rom från Rumänien som tiggt i Sverige och andra länder i många år), Johanna Westeson (jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor vid Amnesty Internationals svenska sektion) samt Erika Oldberg (journalist och författare till Jag är Gina – en berättelse om överlevnad och skam i Europa).

FILM

I år har Roma Festivalen valt att presentera en serie av Tony Gatlifs filmer. Tony Gatlif föddes i Algeriet av romsk mor. Han har som ingen annan europeisk filmskapare skildrat romer och migranter och det med ett starkt soundtrack. Musiken bär huvudrollen i hans filmskapande. Vi visar här fyra av hans filmer som just musikaliskt visar en bredd av romsk musik.