×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Turkiets strypta demokrati
Foto: Björn Wiman (c) Annette Nantell; Cengiz Candar (c) Clément Morin; Paul Levin (c) Eva Dalin; Helin Sahin (c) Jonatan Karreskog

Arkiverat evenemang:

Turkiets strypta demokrati


tisdag 17 oktober 2017
Studion • Fri Entré


Sedan kuppförsöket i Turkiet den 15 juli förra året har 50 000 människor fängslats och 100 000 jurister, universitetslärare och advokater avskedats. En klappjakt på regimkritiker har resulterat i fängslandet av 200 författare och journalister. Nu har den turkiska regeringen även utnyttjat Interpol för att arrestera oppositionella i utlandet, vilket strider mot alla internationella överenskommelser. 

Under ledning av Björn Wiman, kulturchef på DN, kommer den turkiske journalisten och tidigare utrikespolitiske rådgivaren till president Turgut Özal, Cengiz Candar, Paul T Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet och Helin Sahin, Turkiet-handläggare på Palmecentret, att diskutera den senaste tidens händelseutveckling i Turkiet och det fria ordets framtid i landet. Samtalet arrangeras av Svenska PEN i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Språk: engelska
Tid: 17.30
Plats: Studion, Kulturhuset Stadsteatern
Fri entré
Caféservering och bar 

Författaren Elisabeth Hjorth läser Asli Erdogan 

Elisabeth Hjorth har skrivit förordet till Asli Erdogans nyutkomna bok på svenska, Inte ens tystnaden är längre vår egen (Rámus förlag).

Det är en samling politiska essäer, känsliga och exakt iakttagande texter om den rådande politiska situationen i Turkiet, övergrepp mot minoriteter och hot mot yttrandefriheten. De berättar det som enligt makten inte får berättas, det som kanske inte kan berättas.

I augusti 2016 arresterades Asli Erdogan i sitt hem i Istanbul, hölls under omänskliga omständigheter fängslad i fyra och en halv månad och står anklagad för samröre med terrorism, bland annat utifrån texterna i denna bok, som inte längre får publiceras i hemlandet. Texterna visar hur omistlig och viktig Erdogans röst är i kampen för frihet och visar upp hennes outtröttliga motstånd.