×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Konsten att delta

Arkiverat evenemang:

Seminarium: Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?


måndag 25 september 2017
Foajé 3 • Fri Entré


Kultursektorn fortsätter att vara starkt segregerad trotts flera insatser sedan mångkulturåret 2006. Flera rapporter genom åren vittnar om svårigheter för utlandsfödda att ta sig in i det svenska kulturlivet.  ”Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?”  är ett seminarium för att lyfta fram dessa frågor och se på hur vi kan samverka och gemensamt bryta dessa segregerande mönster. Seminariet arrangeras av projektet ”Konsten att delta: bild och form”, Konstnärernas Riksorganisation, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd), Kulturhuset Stadsteatern, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum. 

”Konsten att delta: bild och form” är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av den svenska bild- och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade. De har sedan 2016 arbetat regionalt med dessa frågor, men bygger från och med oktober 2017 upp ett nationellt nätverk. Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse till 2018-12-31. 

Du anmäler dig till seminariet här.

Program:

14.00 Välkomnande och inledning
Marika Lagercrantz ordförande i KLYS och Katarina Jönsson Norling ordförande i Konstnärernas Riksorganisation inleder dagen

14.10 Kollega till kollega.
Samtal mellan deltagare, två matchade par berättar om sina erfarenheter från projektet Konsten att delta. Detta i samtal med Antony Merjan och Sahar Burhan koordinatorer i projektet.

14.35 Varför mångfald?
Klara Tomson, utredare på Myndigheten för kulturanalys talar om den nya rapporten ”Varför mångfald?”.

14:50 Samverkan mellan fristadsprogrammet ICORN och Konsten att delta
Karin Hansson, nationell samordnare för ICORN Sverige

15.05 Konsten att mötas
Greta Burman Sveriges konstföreningar presenterar Konsten att mötas- ett konstprojekt med utlandsfödda nyanlända konstnärer.

15.15 Paus

15.30  ”Utmaningar för etablering av nyanlända konstnärer”

15.30 Anders Kessling Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet.

15.40 Representant Kulturdepartementet

15.50 Att lokalisera utlandsfödda kulturskapare
Lisa Löfgren Biträdande Marknadsområdeschef på Arbetsförmedlingen

16.05 Konsten att delta, hur går vi vidare i vårt arbete?
Projektledare Ola Öhlin och Hanna Isaksson Resurscentrum för konst, Norrbotten berättar om den nya nationella fasen i projektet Konsten att delta som startar i oktober 2017

16.25 Panelsamtal om samverkan, kunskapsspridning och långsiktighet.
Moderator Marika Lagercrantz.
Paneldeltagare: Andes Kessling, Angelica Månsson-Gerde Postkods stiftelsen, Lisa Löfgren, Ola Öhlin och Kulturdepartementet