×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Jesus

Arkiverat evenemang:

Juldebatt: Jesus – Guds son eller misslyckad profet?


tisdag 19 december 2017
Foajé 3 • Fri Entré


I centrum av den kristna tron står den historiske personen Jesus från Nasaret. Hans liv och identitet väcker ännu idag debatt bland forskarna. Såg han sig själv som Guds son eller var detta bara en efterhandskonstruktion bland hans efterföljare? Är evangelierna historiskt tillförlitliga eller utgör de religiös propaganda? Var lärjungarnas tro på uppståndelsen ett sätt att hantera besvikelsen efter deras misslyckade profet eller hade de goda skäl att tro på en uppstånden Messias?

Välkommen att lyssna och delta i debatten på Kulturhuset Stadsteatern den 19 december.

Medverkande:

Cecilia Wassén är docent och lektor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Hon har en Ph.D. från McMaster University i Kanada. Författare till Den okände Jesus berättelsen om en profet som misslyckades (Bokförlaget Langenskiöld).

Tobias Hägerland är docent i Nya testamentets exegetik samt lektor vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Författare till Den okände Jesus berättelsen om en profet som misslyckades (Bokförlaget Langenskiöld).

Stefan Gustavsson är direktor vid Apologia – centrum för kristen apologetik och förstelektor vid Mediehögskolan i Kristiansand, Norge, samt affilierad högskoleadjunkt vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Författare till Skeptikerns guide till Jesus 1 och 2 (CredoAkademins förlag).

James Starr är högskolelektor i exegetisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Han har doktorerat i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.

Moderator:
Eskil Franck är docent i teologi vid Uppsala universitet och tidigare rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och överintendent vid Forum för levande historia. Författare till Giv mig, min son, ditt hjärta (Fri Tanke förlag).

Forum/DebattFoajé 3Fri entré